ส่วนประกอบของน้ำยาพ่นยุง และประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลาย
1 min read

ส่วนประกอบของน้ำยาพ่นยุง และประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลาย

น้ำยาพ่นยุง คือ สารเคมีที่ใช้กำจัดยุงโดยการพ่นละอองไปยังพื้นที่ที่ต้องการ ละอองของน้ำยาจะกระจายไปทั่วบริเวณ ช่วยให้สามารถกำจัดยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำยาพ่นยุงเป็นวิธีการกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพ แต่ควรใช้อย่างระมัดระวังเพราะมีสารเคมีมากมายหลายชนิดซึ่งอาจทำอันตารายต่อมนุษย์ได้หากไม่ระวัง

ส่วนประกอบหลักของน้ำยาพ่นยุง

สารออกฤทธิ์ เป็นสารเคมีที่ใช้ฆ่ายุง เช่น เดลต้าเมทรีน (Deltamethrin) เพอร์เมทริน (Permethrin) ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) ตัวทำละลายเป็นสารที่ใช้ละลายสารออกฤทธิ์ เช่น น้ำมัน น้ำ สารเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ เช่น สารเพิ่มการยึดเกาะ สารเพิ่มความคงตัว

ประเภทของน้ำยาพ่นยุง

 • น้ำยาพ่นยุงแบบน้ำ ใช้ผสมกับน้ำก่อนใช้งาน เหมาะสำหรับการพ่นในพื้นที่กว้าง
 • น้ำยาพ่นยุงแบบอัดแก๊ส ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับการพ่นในพื้นที่แคบ
 • น้ำยาพ่นยุงแบบไฟฟ้า ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการพ่นในบ้าน

ประสิทธิภาพน้ำยาพ่นยุงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ชนิดของสารออกฤทธิ์ สารออกฤทธิ์แต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลายแตกต่างกัน
 • ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ ความเข้มข้นที่สูงขึ้น ย่อมมีประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลายที่มากขึ้น
 • วิธีการใช้งาน การพ่นละอองของน้ำยาให้กระจายทั่วถึง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลาย
 • สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด ลม ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพของน้ำยาพ่นยุง

ข้อควรระวัง

 • น้ำยาพ่นยุงเป็นสารเคมี อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • เก็บน้ำยาพ่นยุงให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ห้ามรับประทาน
 • ระวังอย่าให้เข้าตา ปาก จมูก
 • ล้างมือให้สะอาดหลังใช้งาน

วิธีการกำจัดยุงลายมีหลากหลายวิธีมากมาย แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์น้ำยาพ่นยุงเป็นวิธีการกำจัดยุงลายที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะทำให้ยุงตายทันที แม้แต่ไข่ยุงในน้ำหากสารเหล่าลงไปในน้ำกำจะทำให้ยุงไม่เจริญเติบโตจนทำให้ตายไปในที่สุด แต่ข้อเสียก็มีมากมายเช่น ควรใช้อย่างระมัดระวัง

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาพ่นยุงได้ที่: https://tncchemicalgroup.com/spray-mosquitoes/