การพัฒนาระบบขับขี่อัจฉริยะ นวัตกรรมที่เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่

การพัฒนาระบบขับขี่อัจฉริยะ (Intelligent Driving System) กำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบขับขี่อัจฉริยะเป็นระบบที่…
1 min read

สายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขยายตัว การเพิ่มความหลากหลายและประสิทธิภาพในการผลิต

การขยายตัวของสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยผู้ผลิตรถยนต์ต่างเร่งขยายกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเ…
1 min read

แนวโน้มการใช้พลังงานในรถยนต์ การส่งเสริมให้รถยนต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวโน้มการใช้พลังงานในรถยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น ทำให้ผู…
1 min read