Microsoft ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows 11 ใหม่ นวัตกรรมในประสบการณ์การใช้งาน

Microsoft ประกาศปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows 11 ใหม่ เน้นไปที่นวัตกรรมในประสบการณ์การใช้งาน โดยการปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆ ดังนี้ การออกแบ…
1 min read