ความสำคัญของการอบรม ‘จป’ ในการพัฒนาทักษะการจัดการโครงการ

การอบรมเรื่อง ‘จป’ (จัดการโครงการ) มีความสำคัญสำคัญมากในการพัฒนาทักษะการจัดการโครงการ ดังนี้: เพิ่มความรู้และความเข้าใจ: ก…
1 min read