ส่วนประกอบของน้ำยาพ่นยุง และประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลาย

น้ำยาพ่นยุง คือ สารเคมีที่ใช้กำจัดยุงโดยการพ่นละอองไปยังพื้นที่ที่ต้องการ ละอองของน้ำยาจะกระจายไปทั่วบริเวณ ช่วยให้สามารถกำจัดยุงได้…
1 min read