การทำงานที่ก้าวหน้าในการรักษาโรคเบาหวาน นวัตกรรมที่มีศักยภาพในการควบคุมน้ำตาลในเลือด

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลิน หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเล…
1 min read