การพัฒนาระบบขับขี่อัจฉริยะ นวัตกรรมที่เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่
1 min read

การพัฒนาระบบขับขี่อัจฉริยะ นวัตกรรมที่เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่

การพัฒนาระบบขับขี่อัจฉริยะ (Intelligent Driving System) กำลังเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบขับขี่อัจฉริยะเป็นระบบที่อาศัยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อช่วยให้รถยนต์สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น

  • ระดับ 0 ไม่มีการช่วยเหลือจากระบบ มนุษย์เป็นผู้ควบคุมการขับขี่ทั้งหมด
  • ระดับ 1 ระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบขั้นพื้นฐาน เช่น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC) และระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)
  • ระดับ 2 ระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติ เช่น ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ (LCA) และระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)
  • ระดับ 3 ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบจำกัด (Limited Automated Driving) รถยนต์สามารถขับขี่ได้ด้วยตัวเองในสถานการณ์ที่กำหนด แต่ผู้ขับขี่ยังคงต้องพร้อมควบคุมรถได้ตลอดเวลา
  • ระดับ 4 ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบเต็ม (Full Automated Driving) รถยนต์สามารถขับขี่ได้ด้วยตัวเองในทุกสถานการณ์ ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องควบคุมรถเลย
  • ระดับ 5 ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ (Unmanned Driving) รถยนต์สามารถขับขี่ได้ด้วยตัวเองโดยปราศจากผู้ขับขี่

การพัฒนาระบบขับขี่อัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการขับขี่ โดยระบบขับขี่อัจฉริยะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ เช่น การขับรถเร็วเกินกำหนด การขับรถหลับใน และการเมาแล้วขับ เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบขับขี่อัจฉริยะยังสามารถช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ ทำให้ผู้ขับขี่สามารถพักผ่อนได้มากขึ้น และช่วยให้ผู้พิการสามารถขับขี่รถยนต์ได้ด้วยตัวเอง

ในปัจจุบัน การพัฒนาระบบขับขี่อัจฉริยะยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้น แต่คาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบขับขี่อัจฉริยะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องมีการพัฒนาให้สามารถเรียนรู้จากข้อมูลได้มากขึ้น และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC) ระบบ ACC สามารถช่วยควบคุมความเร็วของรถยนต์ให้คงที่ตามความเร็วของรถคันหน้า หรือตามความเร็วที่ตั้งไว้
  • ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) ระบบ AEB สามารถช่วยเบรกรถให้หยุดอย่างอัตโนมัติเมื่อตรวจพบวัตถุหรือบุคคลที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
  • ระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติ (LCA) ระบบ LCA สามารถช่วยตรวจจับรถที่วิ่งอยู่ด้านข้าง และช่วยเปลี่ยนเลนอย่างปลอดภัย
  • ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA) ระบบ LKA สามารถช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอย่างอัตโนมัติ

ระบบขับขี่อัจฉริยะเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยระบบขับขี่อัจฉริยะสามารถช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง